טיפולים

בדף זה מגוון אתגרים רגשיים בהם אני מטפלת. לאתגרים אלו קווים משותפים,
אך לעולם אינני שוכחת, שכל אדם המגיע אלי הוא אחד, יחיד ומיוחד.

© 2018 by Gali Harpaz Matoki | צור קשר