top of page

קשיים חברתיים

היכולת ליצור קשרים חברתיים עם בני אותו הגיל ו"לתחזקם" לאורך זמן היא משימה מורכבת וחשובה מאין כמוה. מערכות יחסים מיטיבות עם חברים הן גורם חשוב ביותר בחוויית ההצלחה של אדם ובעלות השפעה חיובית חשובה על דימויו העצמי ותחושת הרווחה שלו.

ישנם ילדים ומתבגרים, שמסיבות שונות, מתקשים בתחום זה וחשים תחושות של עלבון ודחייה. הם חשים, כי אינם רצויים, למשל, בזמן המשחק בהפסקה ובני גילם נמנעים ממפגשים עימם בשעות שלאחר הלימודים. זוהי חווייה כואבת מאין כמוה - הן לילד והן להוריו...

בטיפול הרגשי עולים וצפים דפוסי חשיבה ודרכי התנהגות, הגורמים להתרחקות חברתית. אלה מעובדים באמצעות יצירה ומשחק ומדוברים באווירה מכילה ובלתי שיפוטית. באופן זה, מתרחבת מודעותו העצמית של הילד/המתבגר לגבי אופן התנהלותו בחברה והשפעת התנהגות זו על הסובבים. במקביל - הוא רוכש כלים המשפרים את התקשורת בינאישית שלו.

קשיים חברתיים.jpg
HERROW-01-01.png
"יש פה שתי ציפורים חברות, שמשחקות  ביחד. הציפור הוורודה רוצה גם לשחק, אבל הציפורים האחרות לא מסכימות"...
*עבודה זו מוצגת בהסכמת המטופלת והוריה
bottom of page