top of page

לקויות למידה והפרעות קשב וריכוז

לקויות למידה נובעות מהפרעה נוירו-התפתחותית, ומקשות על ילד בעל מנת משכל תקינה לרכוש מיומנויות למידה, המצופות מבני גילו (כגון: קריאה, כתיבה, חשבון). פעמים מלווה לקות הלמידה גם בבעיות קשב וריכוז, קשיים בפענוח מצבים חברתיים וקשיים רגשיים. כל אלו פוגמים בדימויו העצמי של הילד ובתחושת המסוגלות שלו.

 

בטיפול הרגשי יעובדו רגשות הקושי והתסכול, ולצידם נתחקה אחר מקורות החוזקה והכוח הטמונים בילד/מתבגר. עיבוד שכזה מוביל לחיזוק הדימוי העצמי ומאפשר לאדם לאהוב ולהעריך את עצמו חרף היותו "בלתי מושלם".

 

חשוב לציין, כי במקרה זה, טיפול רגשי מהווה חוליה ב"שרשרת תמיכה", המקיפה את הילד/המתבגר. יש לשקול בהתאם לצורך: הוראה מתקנת, תמיכה בית ספרית, קלינאית תקשורת וכדומה.

הפרעות קשב1.jpg
"ככה זה מרגיש לי עכשיו בפנים... בלאגן. לפעמים זה כיף ולפעמים - לא"...
*עבודה זו מוצגת בהסכמת המטופלת והוריה 

הפרעות הקשב (עם היפר אקטיביות ADHD ובלעדיה ADD) מקורן, על פי רוב, בהפרעה נוירו - התפתחותית. כשמן - הן מקשות על הקשב ויכולת הריכוז.

הפרעת קשב עם היפר אקטיביות באה לידי ביטוי באימפולסיביות, תנועתיות רבה, רמת מוסחות גבוהה, קושי להתרכז במשימה ולהשלימה, קושי בדחיית סיפוקים ובוויסות רגשות. בהפרעות קשב ללא היפר אקטיביות בולטים הריחוף וההתנתקות.

 

פעמים רבות, גם במקרה זה נילווים לתסמינים שצוינו גם קשיי התנהגות וקשיים חברתיים. הטיפול הרגשי, גם כאן, מהווה חלק ממערך טיפולי בילד/מתבגר. הוא מתמקד בגילוי הכוחות לצד פיתוח מודעות להפרעת הקשב, ורכישת כלים לשיפור יכולת הוויסות הרגשי.

HERROW-01-01.png
bottom of page