top of page

קושי בקבלת גבולות והענות לדמויות סמכות

קושי בקבלת גבולות.jpg

קושי של ילד או מתבגר להשמע לדמויות סמכות (הורים/ אנשי חינוך בגן ובבית הספר) ולקבל את הגבולות שהם מציבים בפניו היא חוויה קשה, שוחקת ומתישה עבור המבוגר האחראי, שבא במגע עם הילד, אך לא פחות מכך - זוהי חוויה מפרקת עבור הילד. הוא חווה, לכאורה, "ניצחון" ושליטה, אולם זוהי חוויית שליטה כוזבת ומערערת, המחלישה אותו לאורך זמן.

 

בטיפול הרגשי, ננסה להבין את מקורות הקושי. הטיפול מזמן לילד/למתבגר מפגש עם דמות סמכות נוספת (אני...) ומתוך  הקשר ביננו - יוכל להתנסות באופן שמור ומכבד בגבולות. התנסויות אלו תעובדנה במפגשינו ובמקביל - עם ההורים במסגרת הדרכת ההורים, הנלווית לטיפול.

HERROW-01-01.png
"קשה לצייר רק בתוך המסגרת. אין לי מקום..."
*עבודה זו מוצגת בהסכמת המטופלת והוריה
bottom of page