top of page

הרצאות סדנאות

כיצד נכין את ילדינו מבחינה רגשית לקראת כתה א'

כיצד נכין את ילדינו מבחינה רגשית לקראת כתה א

מעברם של ילדים ממסגרת הגן לכתה א' אינו דבר של מה בכך.

על מנת להבטיח מעבר חלק ככל הניתן נדרשת מן הילד בשלות קוגניטיבית, פיסית, חברתית ורגשית. כל אחד מן החלקים חשוב ומשמעותי.

הרצאה זו תתמקד בהיבט הרגשי; באמצעות התבוננות בעבודות יצירה של ילדי גן חובה וכתה א' נעמוד על מגוון אתגרים רגשיים עימם מתמודדים ילדים משכבת גיל זו ועל כלים שיסייעו להורים להצמיח את ילדיהם בתחום זה.

 

* ההרצאה מיועדת לקבוצות הורים לילדים בגן חובה ולגננות/ים.

* אורך ההרצאה כ-50 דקות ולאחריה ינתן זמן של כמחצית השעה לשאלות ותשובות.

"מן המקום שבו אין מילים..."

 מה בין קושי שפתי לקושי רגשי וכיצד האומנות מגשרת בינהם

Gali Harpaz-Matoki_Logo-16.png

"מן המקום שבו אין מילים..."

 מה בין קושי שפתי לקושי רגשי וכיצד האומנות מגשרת בינהם

ההרצאה תעסוק בקשר ההדוק בין קשיים שפתיים שונים לקשיים רגשיים. קשיים רגשיים, מתעצמים בהעדר מילים – פוגעים ברווחתו הנפשית של הפרט ומשליכים על סביבתו. אל התהום הנפערת בין רגשותיו הקשים של הפרט לאי יכולתו להמלילם נכנסת האומנות; החומרים השונים על מרקמיהם, גודל המצע שבוחר האדם, אופן השימוש בחומרים וכמובן תכני היצירה - מספרים סיפור שלא יכול היה להיות מדובר אלמלא הם.

* ההרצאה תדגים מקרים של ילדים בעלי קשיים שפתיים שונים והתהליך הרגשי שעברו באמצעות טיפול באומנות.

* ההרצאה מיועדת לקלינאי/ות תקשורת, אנשי חינוך, וקבוצות הורים

* אורך ההרצאה כ-50 דקות ולאחריה ינתן זמן של כמחצית השעה לשאלות ותשובות.

Gali Harpaz-Matoki_Logo-18.png

"מן המקום שבו אין מילים..."

 מה בין קושי שפתי לקושי רגשי וכיצד האומנות מגשרת בינהם

Gali Harpaz-Matoki_Logo-17.png

"מה עובר עליהם מבפנים ?"

הצצה לעולמם הרגשי של ילדים באמצעות יצירה

Gali Harpaz-Matoki_Logo-16.png

"מה עובר עליהם מבפנים ?"

הצצה לעולמם הרגשי של ילדים באמצעות יצירה

מה עובר עליהם מבפנים ?"

הצצה לעולמם הרגשי של ילדים באמצעות יצירה

ההרצאה תפגיש את המאזינים עם עולמם הרגשי של ילדים בגיל בית הספר היסודי. הילדים שנפגוש אינם מהווים "מקרי קצה", אלא ילדים בעלי התפתחות תקינה, המגיעים ממשפחות נורמטיביות. ילדים אלו יכולים להיות "ילדיו של השכן" או אפילו ילדינו שלנו, והם לבטח מצויים בכל כתה. 

נושאים מרכזיים שיוצגו: דימוי עצמי, יחסים בתוך המשפחה (צורך בנראות/ נפרדות/ דאגה לבני משפחה קרובים), קשיים שונים בבית הספר (לימודיים וחברתיים), פחדים וחרדות.

התוודעות לעולמם הרגשי של הילדים  באמצעות יצירותיהם  תרחיב ותעמיק את הבנת המאזין ותאפשר לו לפתח שיח מכיל ואמפטי יותר עם הילדים.

* ההרצאה מיועדת לקבוצות הורים ואנשי חינוך ואורכה כ- 50 דקות. לאחריה ינתן זמן של כמחצית השעה לשאלות ותשובות.

  • White LinkedIn Icon
  • White Twitter Icon
  • White Google+ Icon

להיות לקוי למידה - איך זה מרגיש ?!

להיות לקוי למידה - איך זה מרגיש ?!

"מה מרגישים בלב כשכל כך קשה לקרוא או לפתור תרגיל בחשבון ?! איך זה מרגיש כשכולם יודעים את התשובה ועומדים בקצב ורק אתה לא... ?!"  סדנה חווייתית, המכניסה את המשתתפים ל"נעליו" של הילד לקוי הלמידה ומפגישה אותם עם התמודדויותיו הרגשיות והשלכותיהן. לצד האתגר והקושי יוצגו כלים להתמודדות הורים וצוותי ההוראה, שיסייעו לילד לגבור על קשייו ולמצות את הפוטנציאל הגלום בו.

הסדנה מיועדת לכ-25 משתתפים, ומשלבת התנסות חווייתית עם גם ידע תיאורטי.

הסדנה מיועדת לקבוצות הורים, אנשי חינוך ומטפלים פארא-רפואיים

Gali Harpaz-Matoki_Logo-18.png

"להיות לקוי למידה איך זה מרגיש?!"...

bottom of page