top of page

משברי חיים

(גירושי הורים, מחלה קשה במשפחה, אובדן)

החיים מזמנים לנו התנסויות שחלקן קשות לעיכול ולהתמודדות...

מנקודת מבט של ילד - גם חוויות, הטומנות בחובן, לכאורה, שמחה והתחלה חדשה, עלולות להחוות כמשבר. למשל: לידת תינוק חדש במשפחה, מעבר לכתה א', שינוי סביבת המגורים וכדומה. הקושי גדול, על אחת כמה וכמה כאשר מדובר בהתמודדויות כגון: מחלה קשה של הילד עצמו או אחד מבני משפחתו, גירושי הורים ואובדן.

 

הטיפול באומנות מאפשר לילד לבטא את הקושי ונותן מקום לכאב על מה שהיה ואבד. החוויות והתחושות העולות מן היצירות מאפשרות את עיבוד הקושי והדיבור עליו. במקביל, אנו מתחקים במהלך הטיפול אחר גורמי החוסן של הילד והעוגנים בחייו ומפנים אליהם זרקור.

HERROW-01-01.png
2משברי חיים.jpg
"עכשיו יש לי שני בתים. זה לפעמים מבלבל... אני לא בטוחה מי אוסף אותי היום אחרי החוג"...
*עבודה זו מוצגת בהסכמת המטופלת והוריה
bottom of page