top of page

התמודדות עם נכויות פיסיות ומחלות כרוניות

התמודדות עם נכויות ומחלות.jpg
HERROW-01-01.png
"אני מרגישה כל כך חלשה ... לפעמים אפילו לדבר אין לי כוח"...
*עבודה זו מוצגת בהסכמת המטופלת והוריה

גידולו של ילד בעל נכות פיסית או מחלה כרונית מציב בפניו ובפני משפחתו אתגרים שונים. הקשיים הפיסיים, עלולים להיות מלווים גם באתגרים לימודיים, חברתיים וכמובן גם בקשיים רגשיים.

 

באין אפשרות "להעלים" או "לרפא" את הנכות או המחלה הכרונית עובר מוקד העבודה בטיפול הרגשי לשינוי בעמדת המתבונן – הן של הילד והן של הוריו. בטיפול הרגשי אנו נוגעים בקשיים שמזמנת הנכות או המחלה לילד ובתחושת השונות שלו ביחס לבני גילו/ בני משפחתו. לצד תחושות אלו אנו מתבוננים, כבזכוכית מגדלת, בחלקים הבריאים, ה"רגילים" ובכוחות שמצויים בילד ובמערך העוטף אותו.

bottom of page