top of page

אוטיזם (A.S.D)

toucing hands.png

עיקר נסיוני בתחום זה הוא עם ילדים ומתבגרים על הספקטרום, שהינם בתפקוד גבוה. יצירת קשר עם האחר, ובהמשך – תחזוק קשרים בינאישיים הינם לב ליבו של האתגר עימו מתמודדים אנשים המאובחנים על הספקטרום האוטיסטי. לכך מתלווים, במרבית המקרים, קושי ניכר בשינויים ומעברים, וכן קושי בוויסות חושי ורגשי המביאים את האדם לחוויית מוצפות ותחושות של איום וחרדה.

הטיפול הרגשי מתמקד בבניית קשר ופיתוח מרחב שבו מתקיימת הדדיות ובהדרגה מתפתחת בו יכולת טובה יותר של המטופל לראות את האחר. חומרי היצירה, וכן משחקים, מהווים אמצעי ליצירת קשר ולרכישת כלים לתחזוקו ולשיפור התקשורת הבין אישית. כמו כן, מאפשרים החומרים והיצירה לבטא רגשות ומחשבות, אותם ניתן להמליל ולעבד במהלך הטיפול. באופן זה,הילד/המתבגר מרחיב את יכולת הבעתו הרגשית, משתף ברגשותיו ובעולמו הפנימי והדבר מסייע לו בוויסות רגשותיו, שיפור דימויו העצמי ובאיכות הקשרים הבינאישיים שהוא יוצר.

"כיף לעשות מגדל של ידיים... כל פעם שאני בא אני רוצה לעשות את זה אתך"... 
HERROW-01-01.png
bottom of page