top of page

כעסים ותוקפנות

כעסים ותוקפנות2.jpg

כעס הינו רגש אנושי וטבעי לחלוטין, שיש לתת לו מקום וביטוי. לפעמים עשויה הבעת כעס לסייע בתקשורת, "לסמן גבולות" ולהבהיר לצד השני, כי מעשיו אינם מקובלים לחלוטין. הבעייה מתעוררת כאשר כעס נחווה לעיתים תכופות, בעוצמה רבה או מתבטא באופן מזיק למתפרץ או לסביבתו.

 

כעס עלול להתבטא בתוקפנות מסוגים שונים (פיסית, מילולית, התנהגות פאסיבית -אגרסיבית) כלפי הסביבה. לעיתים, מופנים כעסיו של אדם פנימה כלפי עצמו.

 

בטיפול הרגשי - מסייעים חומרי היצירה, כשלעצמם, בשחרור אגרסיות. היצירות מהוות אמצעי לחקירת מקורות הכעס והתוקפנות, מימדיהם והפנים שהם לובשים. במקביל לעיבוד רגשות אלו, רוכש המטופל כלים לוויסות כעסיו ושליטה בהם.

HERROW-01-01.png
"אני שונא אותו [...] בא לי לדקור אותו בכל הגוף, שירגיש כמה זה כואב"...
*עבודה זו מוצגת בהסכמת המטופל והוריו
bottom of page